Piskesmældsramt med kronisk smertesyndrom får dom for 80 % mengrad og 80 % erhvervsevnetab

retten på Frederiksberg har netop afsagt dom til fordel for klient, der havde fået et piskesmæld med 80 % varigt mén og 80 % erhvervsevnetab. Tvisten angik årsagssammenhæng idet modpartens forsikring afviste, at ulykken var årsag til de omfattende smertegener og kognitive problemer.

Få en gratis vurdering af din sag

Nærmere om sagen:

Klienten, der stammer fra Indien, men som har boet og virket i Danmark igennem mange år som dels selvstændig købmand dels som ansat rengøringsassistent, var udsat for en påkørsel, hvor en HT-bus påkører hans bil bagfra. Uheldet skete med lav fart, men på grund af bussens størrelse var påkørslen alligevel nok til at forvolde nogen skade på bagparti og bagrude knustes. Klient kørtes med ambulance på skadestue med klager fra nakken. Han udvikler over kort tid omfattende smerteklage med tvangsfikseret hoved og meget lav funktionsevne. Der indhentedes en lidt uheldig speciallægeerklæring, der antyder at klienten var alkoholafhængig, hvilket er ukorrekt, og AES (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) kom frem til mengrad 5 % for lette nakkegener, mens øvrige funktionsnedsættelse måtte skyldes andre uvedkommende forhold. Erhvervsevnetabet vurderedes derfor til under 15 %. Det forsøgtes at få den vurdering ændret, og da det ikke sker, anlægges retssag. På det tidspunkt er købmandsforretningen gået konkurs og undervejs efter et langt kommunalt forløb tilkendes klienten førtidspension. Sagen forelægges Retslægerådet, der anfører at muligt kan nakkesmerterne være begrundet i skaden, mens de øvrige gener ikke direkte skyldes uheldet. Sagen genforelægges AES der fastholder sin udtalelse. Sagen genforelægges 2 gange mere for Retslægerådet (3 gange i alt). Lidt for lidt kommer det derved frem at ulykken godt kan være en indirekte årsag til det kroniske smertesyndrom og følgerne heraf, men Retslægerådet er fortsat uklar om sammenhæng da disse gener også kan skyldes andre smertetilstande og under alle omstændigheder har multifaktoriel baggrund, dvs. skyldes ikke kun ulykken, men også en række disponerende faktorer. Efter yderligere spørgsmål og svar bliver det dog endelig konkretiseret derhen, at der ikke er andre mere sandsynlige grunde og at Retslægerådet vurderer det som overvejende sandsynligt (mere end 50 %) at ulykken har været udløsende årsag til den kroniske smertetilstand. I mellemtiden spurgte vi AES på ny hvad mengraden og erhvervsevnetabet er HVIS det lægges til grund at det kroniske smertesyndrom skyldes ulykken. I trods får man lidt fornemmelsen af udtalte AES at så er der 100 % i mengrad og 100% erhvervsevnetab. For at indtage en mere realistisk indgangsvinkel blev den endelige påstand dog lidt lavere – 80 % mengrad og 80 % erhvervsevnetab – hvilket Retten gav dom for. Der blev lagt vægt på, at skadelidte var velfungerende inden uheldet trods eventuel dispositioner og at Retslægerådets udtalelse måtte forstås således, at selvom der ikke var en direkte sammenhæng var der med overvejende sandsynlighed en indirekte sammenhæng mellem uheldet og udviklingen af kronisk smertesyndrom. Der var derfor fuld årsagssammenhæng. Herefter og da der ikke var et sikkert grundlag for at tilsidesætte AES´ udmåling, blev der givet dom for det fulde krav.

Læs vores 5 gode råd til dig der har symptomer på piskesmæld

Kommentarer:

Sagen viser  hvor ihærdig man som advokat i piskesmældssagerne skal være, og hvor afgørende det er at stille de rette spørgsmål til Retslægerådet, der sondrer meget mellem direkte og indirekte årsager og hvor de indirekte årsager er mindre entydige idet der ofte indgår mange momenter udover skadesfølger. Er man ikke klar over det og får tilpasset sit spørgetema kan man let tabe sager der skal vindes. Tilrettelæggelsen af processen i sagerne er også afgørende. Sagen viser i lighed med FED 2005.105 VLD at årsagsvurderingen ofte skal ses som en sekundær følge af nogle primære skader, og hvor det netop er afgørende at man ser dette som advokat for skadelidte. Mengraden på 80 % er ikke set før i en whiplashsag, men må nok tilskrives AES´ måde at behandle sagen på. der er næppe med dommen præcedens for at give 80 % mengrad i whiplashsager fremadrettet! Dommen, der endnu kan nå at blive anket, medfører en ret til erstatning på anslået 3,5 mill kr.

Sagen blev ført af advokat Lars Sandager, ls@sandageradvokater.dk, hvortil evt. spørgsmål kan rettes.