Ny dom: Østre Landsret giver medhold i årsagssammenhæng i whiplashsag, og ændrer derved byrettens dom

Sagens omstændigheder var:

I 2010 påkøres skadelidte fra siden med relativ stor kraft. Han slår hoved og nakke, men tager ikke på skadestuen eller til læge. Han får en kollega til at hente ham og til at lukke hans butik da han må køre hjem og hvile sig på grund af smerter. Først da generne er blevet værre og har stået på i godt 3 måneder går han til læge. I hele perioden har han haft hjælp til at passe sin butik på grund af generne. Topdanmark var modpart. De udbetalte efter ca 1 år bl.a. varigt mén og så lukkedes sagen. Det viste sig dog at skadelidte ikke kunne fortsætte med at drive virksomhed og måtte lukke og bad derfor kommunen om at starte sag op og Topdanmark om at genoptage erstatningssagen. Det vil de ikke da de mente, at der ikke opstår senforværring og når han har passet sin butik i 1-2 år, så må det skyldes senforværring når han nu ikke længere kan. Man enes dog om at forelægge sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. AES finder dog at der overhovedet ikke er årsagssammenhæng da skadelidte ikke har bevist straksgener, idet han ikke gik til læge. Retssagen anlægges. Retten i Glostrup finder det ikke bevist, at der er årsagssammenhæng. Retslægerådet havde svaret på spørgsmål i sagen, men det var et uklart svar da der ikke var tidstrojournal, men Rådet kunne dog ikke pege på andre grunde til generne end uheldet og traumet var egnet. Byrettens dom blev indbragt for landsretten, der ud fra vidneførselen og sagens samlede dokumenter fastslog, at der var opstået strakssymptomer, at uheldet havde været kraftigt med relevant skadeevne, og at det var bevist at skadelidte i tiden herefter havde haft sygdom, sygedage og gener på grund af fortsatte gener (brosymptomer). Der var derfor årsagssammenhæng og Topdanmark skulle genoptage sagen. Sagen vil nu utvivlsomt føre til at skadelidte får fuld erstatning – ca. 2 mill

Kommentarer:

Dommen viser at tvist om årsagssammenhæng ofte er et spørgsmål om bevis for straks og brosymptomer. Dommen viser at en mere alvorlig ulykke skaber en lettere formodning for at have forvoldt skade og retten fastslår, at spørgsmålet om akut- og brosymptomer er et bevisspørgsmål, der ikke er lægeligt og som domstolene derfor prøver fuldt ud far alle oplysninger i sagen ikke kun tidstro lægejournal.

Sagen blev ført af advokat Lars Sandager, ls@sandageradvokater.dk