ny dom: Alderssvarende slidgigt kunne ikke nedsætte en erstatning efter en ulykkesforsikring

Retten i Glostrup giver klient medhold i ret til erstatning fra ulykkesforsikring trods alderssvarende degenerative forandringer.

I dom af 27. oktober 2017 har klient fået medhold i ret til erstatning fra sit ulykkesforsikringsselskab. Sagen var ikke en whiplashskade, men problematikken er lige så relevant på piskesmældsskader.

Klinten, der var 68 år da ulykken sker men i særdeles god form, ville rydde sit fortov for lidt sne, der var faldet. Det var et tyndt lag og han løb derfor med sneskovlen, da han rammer en kant i underlaget han ikke kan se. Armen og skulderen rives derfor tilbage med stor kraft og sener og muskler i overarm/skylder overrives. Sagen anmeldes til Topdanmark som klienten havde haft i mange år som ulykkesforsikring. Sagen anerkendtes som en ulykke, men selskabet mente ikke de skadesrelaterede gener var 5 %, idet der skulle fratrækkes for forudbestående slidgigt. Det var klienten ikke enig i og sagen sendtes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der ud fra de aftalte vilkår i forsikringen, var enig med selskabet. Vi anlagde derfor retssag. Selskabet gjorde gældende, at der ikke kunne betales erstatning, idet det af selskabets vilkår fremgår, at der ikke kan betales erstatning for merskade på grund af forudbestående sygdomme eller slidgigt også selvom der ikke har været gener herfra. Vi gjorde gældende, at der var en ulykke og derfor skulle selskabet bevise at der ikke skulle ske udbetaling selvom mengraden var 5-8 % og dermed berettigede til erstatning. Vores synspunkt var videre at det ikke var bevist, at slidgigten, der i øvrigt kun var alderssvarende og aldrig tidligere havde givet gener, var relevante for skaden og kunne begrunde fradrag så der alligevel ikke var ret til erstatning. Sagen blev forelagt Retslægerådet, der udtalte, at der nok var degenerative forandringer, men næppe mere end alderen tilsiger, da der ellers ville have været gener forinden. Skaden var traumatisk betinget, men Rådet kunne ikke sige nærmere om skaden ville være opstået uafhængig af degenerative gener, men udtalte, at degenerative forandringer kan medføre en skade ved mindre kraft end den kraft, der kræves ved en sund skulder. Retten i Glostrup gav klienten medhold i at skaden var en ulykke, og at skaden kan opstå ved et traume som det klienten havde været udsat for. Selskabet der havde opkrævet fuld præmie trods alder og almindelig vilkår om nedsættelse ved alder havde bevisbyrden for at de alderssvarende forandringer var relevant for skaden og kunne begrunde nedsættelse. Dette havde selskabet med Retslægerådets svar ikke bevist og dermed blev Arbejdsmarkedets Erhvervssikring også tilsidesat.

 

Bemærkninger:

Meget vigtig dom for spørgsmålet om ulykkesforsikring og erstatning da alle over 30 år har degenerative forandringer alle steder i kroppen.

Sagen blev ført af advokat Lars Sandager, ls@sandageradvokater.dk