Østre Landsret stadfæster byrettens dom om whiplash trods manglende “tidstro” lægejournal

Sandager Advokater har netop opnået Østre Landsrets stadfæstelse af  dom fra Retten på Frederiksberg om anerkendelse af whiplash/nakkegener trods mangler i lægejournalen. På den måde var hændelsesforløbet ret typisk for… read more →